Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách

Danh sách vé xe khách chạy tuyến Hà Nội đi Nam Định

STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
1900 6067
02838386852
02633585858

27 chuyến/ngày
 • Xe 45 chỗ chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
2 XE KHÁCH ĐỨC MỠI
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0975717419
5 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
3 XE KHÁCH ViỆT LINH
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0912622535
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước uống
4 XE KHÁCH TUẤN BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0917515929
1 chuyến/ngày
 • Xe Ghế ngồi 45 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
5 XE KHÁCH ANH KIÊN
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0985114820
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 30 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
6 XE KHÁCH ANH KIÊN
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0985114820
3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
7 XE KHÁCH AN ĐÔNG
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
02283872222
0983937688

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 30 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
8 XE KHÁCH AN ĐÔNG
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
02283872222
0983937688

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
9 XE KHÁCH CHỈNH LUÂN
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0916952669
0986425070

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
10 XE KHÁCH CHIẾN DUNG
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0912947284
0987059766

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
11 XE KHÁCH HOÀNG NAM
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0946088479
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
12 XE KHÁCH GIAO HẢI
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0912836198
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
13 XE KHÁCH THANH PHONG - NAM ĐỊNH
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0942714969
0936809567

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
14 XE KHÁCH HÙNG NGỌC
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0912559467
0912039513

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
15 XE KHÁCH LÊ HỒNG DŨNG
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0948589895
0934505779

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
16 XE KHÁCH HÙNG DŨNG
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0912208344
0985225998

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
17 XE KHÁCH LÂM DUYÊN
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0985385779
0934100777

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
18 XE KHÁCH CHÍNH HẢI
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0912334175
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
19 XE KHÁCH HOÀNG HÀ
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0947285338
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
20 XE KHÁCH PHÚ LONG
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0915040141
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
21 XE KHÁCH ĐAM TÍN
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0968805286
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
22 XE KHÁCH CƯỜNG HUY
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0984788446
0914911773

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
23 XE KHÁCH THIÊN PHÚ - NAM ĐỊNH
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0985827339
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
24 XE KHÁCH HOÀNG LÂN
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0943418322
0916952669

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
25 XE KHÁCH HẢI NINH
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0916045621
0904994489

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
26 XE KHÁCH MẠNH NINH
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
01238102050
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
27 XE KHÁCH THANH TÙNG - NAM ĐỊNH
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0919872306
0912828180

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
28 XE KHÁCH TIẾN HÙNG
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0944642575
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
29 XE KHÁCH HIỀN KHƠI
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0916957546
0912997728

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
30 XE KHÁCH AN PHÚ - NAM ĐỊNH
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0914530467
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
31 XE KHÁCH NĂNG NINH
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0914364501
0912009155

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
32 XE KHÁCH NGỌC LONG
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0913669836
0976553933

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
33 XE KHÁCH BẢO HÂN - NAM ĐỊNH
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0979438116
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
34 HTX VẬN TẢI HÒA BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
02283846677
01672874846

6 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
35 CÔNG TY CPTM DL VÀ VT THUẬN PHÁT
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0986289198
0914486011

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
36 CÔNG TY CPTM DL VÀ VT THUẬN PHÁT
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0986289198
0914486011

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
37 XE KHÁCH ĐÔ THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0914349718
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
38 XE KHÁCH HÀ TRANG
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0907962559
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hóa
 • Có nước uống
39 XE KHÁCH HÒA PHÁT
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0902190257
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
40 XE KHÁCH QUANG ĐỈNH
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0914838850
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
41 XE KHÁCH QUANG HUY
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0912383369
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • có nước uống
42 XE KHÁCH 350
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0974904350
0987941375

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uông
 • Điều hòa
43 XE KHÁCH BẢO LONG
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0978235302
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước Uống
 • Điều Hòa
44 XE KHÁCH DUNG DƯƠNG
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0916113501
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước Uống
 • Điều Hòa
45 XE KHÁCH DUY CƯỜNG
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0943665158
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 33 chỗ
 • Nước Uống
 • Điều Hòa
46 XE KHÁCH DUY CƯỜNG
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0943665158
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 33 chỗ
 • Nước Uống
 • Điều Hòa
47 XE KHÁCH ĐẶNG PHÙNG
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0912650651
0984747039

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước Uống
 • Điều Hòa
48 XE KHÁCH ĐỨC MƯỜI
Tuyến: Hà Nội – Nam Định
0912220017
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước Uống
 • Điều Hòa
 

Thông tin tuyến đường Hà Nội – Nam Định

Hà Nội
Nam Định
Lộ trình dài nhất / Ngắn nhất:
180 km / 95 km
Khởi hành sớm nhất / Muộn nhất:
 /
Thời gian hành trình dài nhất/Ngắn nhất:
4 giờ  / 1 giờ 30 phút
Giá vé cao nhất / Thấp nhất :
105 000 vnđ/vé / 60 000 vnđ/vé
bán vé máy bay - xe hoàng long - săn vé máy bay, đặt mua máy lọc nước ion kiềm, LYHAI Group xây nhà trọn gói toàn quốc
1900 6786
1900 6597