Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách

Danh sách vé xe khách chạy tuyến Hà Nội đi Ninh Bình

STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH QUANG THẮNG HÀ NỘI
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0912353976
8 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 29 chỗ
2 XE KHÁCH HOÀNG THÌN
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0949225656
02293862228
0913370186
0904506402

3 chuyến/ngày
 • Xe 35 chỗ ghế ngồi
 • Nước mát và khăn lạnh
3 XE KHÁCH ĐÔNG CHÍN
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0912491587
5 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
4 XE KHÁCH ĐÔNG CHÍN
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0912491587
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 34 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
5 XE KHÁCH VŨ THƯỞNG
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0913012929
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước uống
6 XE KHÁCH SAO VIỆT
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
19006746
19006484

18 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (8 luồng)
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
7 XE KHÁCH CƯỜNG HƯNG
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
02293660190
0985200833

25 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 30 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
8 XE KHÁCH NGỌC HƯNG
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0912947251
0917760859

1 chuyến/ngày
 • Xe 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
9 XE KHÁCH ANH ĐÔNG
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0985462768
0948229781

3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 40 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
10 XE KHÁCH BÁ ĐẸP
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0915065875
0984519077

10 chuyến/ngày
 • Xe 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
11 XE KHÁCH ĐỨC LONG (NINH BÌNH)
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0912515489
2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Nước mát
 • Điều hòa
 • Wifi
12 XE KHÁCH LÍ CHỈ
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0984368197
0974019506
01676994717

8 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 40 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
13 XE KHÁCH THIỆN CHIẾN
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0987189899
0916109014

4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 40 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
14 XE KHÁCH CÁT LỢI
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
01692003388
4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
15 XE KHÁCH CÁT LỢI
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
01692003388
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
16 XE KHÁCH ĐỨC HIẾU
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0985898377
0917897324

3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
17 XE KHÁCH PHÚ DUYÊN
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0988118215
0919065325

3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
18 XE KHÁCH QUAN ĐÔNG
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
01273536368
0912485573

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
19 XE KHÁCH QUANG SÁNG
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0985718629
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
20 XE KHÁCH NGỌC CHỈNH
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0989727297
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
21 XE KHÁCH NGỌC CHỈNH
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0989727297
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • có điều hòa
 • Có nước uống
22 XE KHÁCH CƯỜNG THƯ
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0943997886
0919415541

3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
23 XE KHÁCH ĐỨC THỌ
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0945070070
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
24 XE KHÁCH MINH TUẤN
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0985360971
0988047264

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
25 XE KHÁCH HUẤN NHU
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0936800025
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
26 XE KHÁCH LUẬN HƯỜNG
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0936800025
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
27 XE KHÁCH HUY HOÀNG - NINH BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0915547525
0982354060
01665385528

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
28 XE KHÁCH QUANG ĐÔNG
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0912485573
01273536368

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 30 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
29 XE KHÁCH QUANG ĐÔNG
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0912485573
01273536368

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
30 XE KHÁCH TUẤN HƯNG - NINH BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0972552688
0983506664

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
31 CÔNG TY XE KHÁCH NINH BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0913012929
30 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 30 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách CÔNG TY XE KHÁCH NINH BÌNH
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
32 XE KHÁCH GIA MINH
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0914506434
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 30 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
33 XÍ NGHIỆP XE KHÁCH NAM
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0438584362
0936256886

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
34 CÔNG TY CP XE KHÁCH NINH BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0916580111
0943002777

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
35 XE KHÁCH ANH TUẤN - NINH BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0904669076
0982787680

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
36 XE KHÁCH MẠNH CHIẾN
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
01689508917
0972525586

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hóa
 • Có nước uống
37 XE KHÁCH CƯỜNG MAI
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0968900233
0916526259

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
38 XE KHÁCH ĐỨC TRUNG
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0944391688
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
39 XE KHÁCH MINH DŨNG - NINH BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0944227272
5 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
40 XE KHÁCH TRỌNG HÀO
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0914476390
01646614991

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
41 XE KHÁCH DAILY VIỆT NAM TOUR
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
02432669814
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước uông
 • Điều hòa
42 XE KHÁCH X.E VIỆT NAM
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
1900 1731
14 chuyến/ngày
 • Xe VIP 9 Chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
43 XE KHÁCH X.E VIỆT NAM
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
1900 1731
15 chuyến/ngày
 • Xe VIP 9 Chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
44 XE KHÁCH THẮNG LỢI
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0945448139
0918662692

20 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 29 chỗ
 • Điều hòa
45 XE KHÁCH ANH VŨ (NINH BÌNH)
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0916600733
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước uống
46 XE KHÁCH HIỀN TÌNH
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0988939639
11 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Điều hòa
47 XE KHÁCH HẢI THẮNG
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0912811079
0968738990

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 28 chỗ
 • Điều hòa
48 XE KHÁCH HẢI THẮNG
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0912811079
0968738990

7 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 28 chỗ
 • Điều hòa
49 XE KHÁCH HẢI THẮNG
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0912811079
0968738990

3 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 28 chỗ
 • Điều hòa
50 XE KHÁCH HẢI THẮNG
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0912811079
0968738990

2 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 28 chỗ
 • Điều hòa
51 XE KHÁCH THÙY DƯƠNG
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0905091535
0905353289
0283 9209868

2 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 30 chỗ
 • Điều hòa
52 XE KHÁCH TRƯỜNG THÀNH (NINH BÌNH)
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0974828009
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Điều hòa
53 XE KHÁCH TÙNG DƯƠNG
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0919510657
01234000657

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Điều hòa
54 XE KHÁCH QUÝ HUỆ
Tuyến: Hà Nội – Ninh Bình
0963044738
2 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 30 chỗ
 • Điều hòa
 

Thông tin tuyến đường Hà Nội – Ninh Bình

Hà Nội
Ninh Bình
Lộ trình dài nhất / Ngắn nhất:
190 km / 95 km
Khởi hành sớm nhất / Muộn nhất:
 /
Thời gian hành trình dài nhất/Ngắn nhất:
4 giờ  / 1 giờ
Giá vé cao nhất / Thấp nhất :
150 000 vnđ/vé / 70 000 vnđ/vé

Danh sách các xe khách chạy cùng tuyến Hà Nội – Ninh Bình

bán vé máy bay - xe hoàng long - săn vé máy bay, đặt mua máy lọc nước ion kiềm, LYHAI Group xây nhà trọn gói toàn quốc
1900 6786
1900 6597