Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách

Danh sách vé xe khách chạy tuyến Hà Nội đi Phú Thọ

STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH HƯNG THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
1900636512
02436337575
02436337614

3 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
2 XE KHÁCH THỦY CHÍNH
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0912233560
0982233560

9 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 16 chỗ
 • Nước uống
3 XE KHÁCH TRƯỜNG AN
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0912789299
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước uống
4 XE KHÁCH TRƯỜNG SƠN - PHÚ THỌ
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0984881128
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 30 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
5 XE KHÁCH VIETBUS
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0436272727
2 chuyến/ngày
 • Giường đôi 54 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
6 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Nước uống
 • Điều hòa
7 XE KHÁCH LIÊN ANH
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0918949888
1 chuyến/ngày
 • Xe Country 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
8 XE KHÁCH LIÊN ANH
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0918949888
1 chuyến/ngày
 • Xe County 29 chỗ
 • Nước mát và khăn lạnh
9 XE KHÁCH HẢI VÂN EXPRESS
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
04 38717171
0982428868

0 chuyến/ngày
 • Giường nằm 44 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
10 XE KHÁCH SAO VIỆT
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
19006746
19006484

18 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (8 luồng)
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
11 XE KHÁCH HIẾU NGHĨA
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0982195902
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 30 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
12 XE KHÁCH MINH KIỆM
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
02103820258
0976192548

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
13 XE KHÁCH MINH QUÂN - YÊN BÁI
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0987426306
01632837707

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
14 XE KHÁCH MINH QUÂN - PHÚ THỌ
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0987426306
01632837707

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
15 XE KHÁCH QUYẾT THẮNG - PHÚ THỌ
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0987017585
0903424757

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
16 XE KHÁCH HIỆP HẠNH
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0912666152
0986840256

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
17 XE KHÁCH ANH THÁI
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0989774855
0989862486

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
18 XE KHÁCH BẢO MINH
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0978535482
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
19 XE KHÁCH BÌNH MINH - PHÚ THỌ
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
01683761269
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
20
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
21 XE KHÁCH HƯƠNG QUỲNH
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0982062152
0949258700
0972623139

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 29 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
22 XE KHÁCH LIÊN HƯƠNG
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0912200258
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
23 XE KHÁCH LIÊN HẰNG
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0985891407
0983558708

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
24 XE KHÁCH LONG VƯỢNG
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0912069132
0963235708

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
25 XE KHÁCH MINH KHAI
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0974791806
0974792439

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
26 XE KHÁCH NGUYỄN NGỌC BẢO
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0913362488
02103820609

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
27 XE KHÁCH QUỐC HÂN
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0912367356
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
28 XE KHÁCH SƠN CHÍNH
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0913544184
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
29 XE KHÁCH SƠN HIỀN
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0913544184
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
30 XE KHÁCH TÁM HẢI
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0983558707
0974153258

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
31 XE KHÁCH TÂN NGA
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0945338338
0979673098

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
32 XE KHÁCH TRUNG DŨNG - PHÚ THỌ
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0989592708
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
33 XE KHÁCH VÂN NAM
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0913038901
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
34 XE KHÁCH HÀ NỘI LIMO
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
19001500
32 chuyến/ngày
 • Limousine 9 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Hà Nội xe khách XE KHÁCH HÀ NỘI LIMO
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Thanh Ba xe khách XE KHÁCH HÀ NỘI LIMO
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian: 1 giờ 30 phút
35 XE KHÁCH HÀ NỘI LIMO
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
19001500
16 chuyến/ngày
 • Limousine 9 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
36 XE KHÁCH HẢI THƯỜNG
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0902216468
0987907388

2 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Điều hòa
37 XE KHÁCH TUẤN ANH (PHÚ THỌ)
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
02103821635
0982316650

6 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Điều hòa
38 XE KHÁCH KHÁNH LINH (PHÚ THỌ)
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0983885348
2 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 30 chỗ
 • Điều hòa
39 XE KHÁCH TRUNG HẰNG
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
(0210) 3712077
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 16 chỗ
 • Điều hòa
40 XE KHÁCH TIẾN NGA
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
(0210) 3883094
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 16 chỗ
 • Điều hòa
41 XE KHÁCH DŨNG BÉO
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
0983615583
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 30 chỗ
 • Điều hòa
42 XE KHÁCH THỦY TOÀN
Tuyến: Hà Nội – Phú Thọ
(0210) 3842547
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 16 chỗ
 • Điều hòa
 

Thông tin tuyến đường Hà Nội – Phú Thọ

Hà Nội
Phú Thọ
Lộ trình dài nhất / Ngắn nhất:
165 km / 75 km
Khởi hành sớm nhất / Muộn nhất:
0:00 / 22:30
Thời gian hành trình dài nhất/Ngắn nhất:
4 giờ  / 0 giờ 45 phút
Giá vé cao nhất / Thấp nhất :
150 000 vnđ/vé / 30 000 vnđ/vé
bán vé máy bay - xe hoàng long - săn vé máy bay, đặt mua máy lọc nước ion kiềm, LYHAI Group xây nhà trọn gói toàn quốc
1900 6786
1900 6597