Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách

Danh sách vé xe khách chạy tuyến Hà Nội đi Thái Bình

STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH HỒNG HÀ
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02436283677
11 chuyến/ngày
 • Xe 45 chỗ ghế ngồi
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
2 XE KHÁCH THẢN HUỆ
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0936201855
2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có điều hòa
 • Nước mát và khăn lạnh
3 XE KHÁCH NGÂN SƠN
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273810309
2 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 50 chỗ
 • Có điều hòa
4 XE KHÁCH VIETBUS
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0436272727
43 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 16 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Nước ... xe khách XE KHÁCH VIETBUS
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Thái Bình xe khách XE KHÁCH VIETBUS
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian: 2 giờ 15 phút
5 XE KHÁCH LONG THU
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0913136999
0913528831

6 chuyến/ngày
 • Xe 45 chỗ ghế ngồi
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
6 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273831480
02273641599

22 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
7 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273831480
02273641599

9 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
8 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273831480
02273641599

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
9 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273831480
02273641599

4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
10 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273831480
02273641599

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
11 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273831480
02273641599

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
12 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273831480
02273641599

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 16 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
13 CÔNG TY CP XE KHÁCH THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273831480
02273641599

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
14 CÔNG TY CP HOÀNG HÀ
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02276250888
02273658658
0979601666

53 chuyến/ngày
 • Xe 45 chỗ chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách CÔNG TY CP HOÀNG HÀ
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Thái Bình xe khách CÔNG TY CP HOÀNG HÀ
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian: 2 giờ
15 XE KHÁCH ĐỨC VỊNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0946621668
0913031736

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
16 XE KHÁCH MẠNH HÙNG - THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0915146146
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
17 XE KHÁCH TÔN THẮNG
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0982936936
0984210833

4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
18 XE KHÁCH TÔN THẮNG
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0982936936
0984210833

4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
19 XE KHÁCH TÔN THẮNG
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0982936936
0984210833

5 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
20 XE KHÁCH THẢO NHÂN
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273831117
0912018639
0904052804

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 30 chỗ
 • Có điều hòa
21 XE KHÁCH ĐÌNH VĂN
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0914261655
01695584811

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 30 chỗ
 • Có điều hòa
22 XE KHÁCH PHIỆT HỌC
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
01234346868
0987551789

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 46 chỗ
 • Có điều hòa
23 XE KHÁCH PHIỆT HỌC
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
01234346868
0987551789

4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 30- 45 chỗ
 • Có điều hòa
24 XE KHÁCH KHÁNH THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0988155533
02273769307

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
25 XE KHÁCH KHÁNH THÀNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0988155533
02273769307

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
26 XE KHÁCH CHI ĐÀO
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0989965286
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
27 XE KHÁCH CHI ĐÀO
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0989965286
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
28 XE KHÁCH ĐỨC LONG - THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0979260876
0912397789

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
29 XE KHÁCH ĐỨC NGHĨA
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0902039424
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
30 XE KHÁCH HÀ THÌ
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0973185888
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
31 XE KHÁCH HỒNG PHONG
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0985266167
0919450520

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
32 XE KHÁCH HỒNG TUẤN
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0913044909
0972182188

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
33 XE KHÁCH KHAI NGUYÊN
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0987674964
0972911368
0904259322

11 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
34 XE KHÁCH LẬP NHẬT
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0973389214
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
35 XE KHÁCH LIÊN GIANG
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0984551567
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
36 XE KHÁCH NGÂN SƠN - THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0934636858
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
37 XE KHÁCH TRUNG SƠN
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0916912525
0974998163

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
38 XN VTHK THÁI THỤY
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0903417593
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 46 chỗ
 • Điều hòa
39 XN VTHK THÁI THỤY
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0903417593
3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 46 chỗ
 • Điều hòa
40 DV TƯ NHÂN VT Ô TÔ MAI TUYẾN
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273827040
0904870126

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Điều hòa
41 DV TƯ NHÂN VT Ô TÔ MAI TUYẾN
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273827040
0904870126

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Điều hòa
42 CÔNG TY TNHH VT BUS - HẢI PHÒNG
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02253717717
0912296088

28 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Điều hòa
 • Bến Xe Gia Lâm xe khách CÔNG TY TNHH VT BUS - HẢI PHÒNG
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
43 XE KHÁCH PHƯƠNG ĐIỆP
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0912109829
0985210058

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Nước uống
 • Khăn lạnh
 • Wifi
44 XE KHÁCH PHƯƠNG ĐIỆP
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0912109829
0985210058

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Nước uống
 • Khăn lạnh
 • Wifi
45 XE KHÁCH PHƯƠNG ĐIỆP
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0912109829
0985210058

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Có điều hoà
 • Có nước uống
46 XE KHÁCH CHUYÊN NHIỆM
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0983741268
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 47 chỗ
 • Điều hòa
47 XE KHÁCH CHUYÊN NHIỆM
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0983741268
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 47 chỗ
 • Điều hòa
48 XE KHÁCH KHIÊN NGUYỆT
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0944190251
0914642182

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
49 XE KHÁCH MAI SỬ
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0944821822
2 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 16 chỗ
 • Điều hòa
50 XE KHÁCH MAI SỬ
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0944821822
2 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Điều hòa
51 XE KHÁCH QUANG DƯƠNG
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0913044500
0902186388

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Điều hòa
52 XE KHÁCH QUANG VĂN
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0983232556
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 29 chỗ
 • Điều hòa
53 XE KHÁCH TÚY HƯỜNG
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02273853776
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 35 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
54 XE KHÁCH THIÊN TRƯỜNG
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0944113018
0984368129

2 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Điều hòa
55 XE KHÁCH TRƯỜNG SƠN - NAM ĐỊNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
02283817003
2 chuyến/ngày
 • Điều hòa
 • Nước uống
56 XE KHÁCH XUÂN HIẾU - THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0912941509
0915086137

4 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uông
57 XE KHÁCH X.E VIỆT NAM
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
1900 1731
14 chuyến/ngày
 • Xe VIP 9 Chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
58 XE KHÁCH X.E VIỆT NAM
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
1900 1731
15 chuyến/ngày
 • Xe VIP 9 Chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
59 XE KHÁCH BẢO HÂN - THÁI BÌNH
Tuyến: Hà Nội – Thái Bình
0976929598
1 chuyến/ngày
 • Xe 16 chỗ
 • Khăn lạnh
 • Nước uống
 • Wifi
 

Thông tin tuyến đường Hà Nội – Thái Bình

Hà Nội
Thái Bình
Lộ trình dài nhất / Ngắn nhất:
200 km / 80 km
Khởi hành sớm nhất / Muộn nhất:
4:50 / 20:00
Thời gian hành trình dài nhất/Ngắn nhất:
3 giờ 30 phút / 1 giờ
Giá vé cao nhất / Thấp nhất :
130 000 vnđ/vé / 70 000 vnđ/vé

Danh sách các xe khách chạy cùng tuyến Hà Nội – Thái Bình

bán vé máy bay - xe hoàng long - săn vé máy bay, đặt mua máy lọc nước ion kiềm, LYHAI Group xây nhà trọn gói toàn quốc
1900 6786
1900 6597