Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách

Danh sách vé xe khách chạy tuyến Hà Nội đi Thanh Hóa

STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0438641637
0983651722

4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
2 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0438641637
0983651722

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
3 XE KHÁCH ĐẠI THẮNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373854385
0936485299

6 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 16 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
4 XE KHÁCH ĐẠI THẮNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373854385
0936485299

4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 16 chỗ
 • Có điều hòa
 • Nước mát và khăn lạnh
5 XE KHÁCH THÀNH THẮNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0912165151
0964022133

2 chuyến/ngày
 • Xe Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
6 XE KHÁCH THÀNH THẮNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0912165151
0964022133

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 43 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
7 XE KHÁCH TUẤN PHƯƠNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373873398
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
8 XE KHÁCH HÙNG CƯỜNG - THANH HÓA
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0982833806
0984424908

7 chuyến/ngày
 • Xe 47 chỗ ghế ngồi
 • Có điều hòa
 • Nước mát và khăn lạnh
9 XE KHÁCH HÙNG THẮNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373870027
9 chuyến/ngày
 • Xe 45 chỗ ghế ngồi
 • Có điều hòa
 • Nước mát và khăn lạnh
10 XE KHÁCH HÙNG THẮNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373870027
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
 • Nước mát và khăn lạnh
11 XE KHÁCH KẾ THOA
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0904693439
1 chuyến/ngày
 • Xe 30 chỗ ghế ngồi
 • Có điều hòa
12 XE KHÁCH KẾ THOA
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0904693439
1 chuyến/ngày
 • Xe 30 chỗ ghế ngồi
 • Có điều hòa
13 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Điều hòa
 • Nước uống và khăn lạnh
14 XE KHÁCH SAO VIỆT
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
19006746
19006484

18 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (8 luồng)
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
15 XE KHÁCH SÂM HƯƠNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373831909
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
16 XE KHÁCH CHUNG GIÁP
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0916984984
0948025025

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
17 XE KHÁCH CẦU MÈ
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0915448933
0918946901
0913589055

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm chất lượng cao
 • Điều hòa
 • Nước uống
18 XE KHÁCH CHUNG GIÁP
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373683999
0916984984

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
19 XE KHÁCH HẢI HÀ
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0968106651
0968106652

3 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
20 XE KHÁCH HÙNG HOA
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373833545
0168383855

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
21 XE KHÁCH TIẾN TIẾN
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373627777
0978433533

5 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
22 XE KHÁCH TIẾN TIẾN
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373627777
0978433533

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
23 XE KHÁCH HẢI HẠNH
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0976874577
5 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
24 XE KHÁCH TIẾN PHƯƠNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373878031
0913029267
0919333675

12 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
25 XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373867139
02373566027

12 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
26 XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373867139
02373566027

3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
27 XE KHÁCH HOÀNG PHƯƠNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0973737778
3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 - 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
28 XE KHÁCH HOÀNG PHƯƠNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0973737778
5 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
29 XE KHÁCH CÔNG THOA
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0904864469
0906215919

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
30 XE KHÁCH CÔNG THOA
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0904864469
0906215919

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
31 XE KHÁCH NGỌC SƠN
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0942913999
0942914999

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 42 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
32 XE KHÁCH HÀ HƯƠNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373883090
0933868468

3 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
33 XE KHÁCH KHIÊM OANH
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0949130606
0949130515

5 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
34 XE KHÁCH KHIÊM OANH
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0949130606
0949130515

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
35 XE KHÁCH GIÁP THU
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0912171444
0985147325

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 40 chỗ
 • Có điều hòa
36 XE KHÁCH LINH PHƯƠNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0945089456
02373600666

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
37 XE KHÁCH VĨNH QUANG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373207777
0934271291

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
38 XE KHÁCH HOÀNG SƠN
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373866699
0943077111

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 42 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
39 XE KHÁCH HOÀNG SƠN
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373866699
0943077111

4 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 42 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
40 XE KHÁCH HOÀNG SƠN
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373866699
0943077111

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 34 - 45 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
41 XE KHÁCH HOÀNG SƠN
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373866699
0943077111

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 42 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
42 XE KHÁCH HOÀNG SƠN
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373866699
0943077111

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
43 XE KHÁCH HOÀNG SƠN
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373866699
0943077111

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 42 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
44 XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373839123
0982184001

9 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 - 43 chỗ
 • Có điều hòa
45 XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373839123
0982184001

6 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
46 XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373839123
0982184001

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
47 XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373839123
0982184001

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
48 XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373839123
0982184001

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
49 XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373839123
0982184001

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
50 XE KHÁCH HÀ TÙNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0979740085
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
51 XE KHÁCH GIANG THẮNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0936814999
0904560555

5 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
52 XE KHÁCH GIANG THẮNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0936814999
0904560555

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
53 XE KHÁCH THÀNH VÂN - THANH HÓA
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0912014698
0989846068

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
54 XE KHÁCH THÀNH VÂN - THANH HÓA
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0912014698
0989846068

2 chuyến/ngày
 • Xe ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
55 XE KHÁCH THÀNH VÂN - THANH HÓA
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0912014698
0989846068

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
56 XE KHÁCH ANH KHOA - THANH HÓA
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0978865123
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa. Có nước uống
57 XE KHÁCH CAO KIM
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0947225289
01695463388
01648651368

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
58 XE KHÁCH DŨNG LỰ
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0917847004
0944877828

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
59 XE KHÁCH HÀ VINH
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0916882019
0983067069

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
60 XE KHÁCH HẢI HIỀN
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0916222099
0916555088

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
61 XE KHÁCH KHÁNH DUY
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0918051415
0918051315

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
62 XE KHÁCH QUẢNG MẬN
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0932313932
0932313936
0932313931

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
63 XE KHÁCH DUY CƯỜNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0943665158
1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 41 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
64 XE KHÁCH THIÊN VIỆT
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0944134666
0934227227
(0437) 686989

10 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
65 XE KHÁCH VIỆT ANH
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0966171171
0967256256
01672729292

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 41 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
66 XE KHÁCH CƯƠNG LĨNH
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
023733 642178
0904643142

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
67 XE KHÁCH DŨNG HIỀN - THANH HÓA
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0919024684
0936071686

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
68 XE KHÁCH ĐOÀN THÚY
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0913311419
0977873229

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
69 XE KHÁCH ĐOÀN THÚY
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0913311419
0977873229

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
70 XE KHÁCH ĐÔNG SỸ
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373 854346
0972318618

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
71 XE KHÁCH HIỀN LAN
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0904783789
0919595679

5 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
72 XE KHÁCH HIỀN LAN
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0904783789
0919595679

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
73 XE KHÁCH HOA DŨNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0935959858
0912882354
0912111629

20 chuyến/ngày
 • Limousine 9 chỗ VIP
 • Nước uống
 • Điều hòa
74 XE KHÁCH HOÀNG HƯNG
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0989434998
0949878351

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 30 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
75 XE KHÁCH HOÀNG YẾN - HÀ NỘI
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
043 7685549
2 chuyến/ngày
 • Giường năm 41 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
76 XE KHÁCH HỒNG SƠN - THANH HÓA
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0974450666
0968178885

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
77 XE KHÁCH HUY PHÚC
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0985909678
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 28 chỗ
 • Điều hòa
78 XE KHÁCH KHANH HẰNG - THANH HÓA
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0913133811
0919067233
01669090422

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
79 XE KHÁCH KHANH HẰNG - THANH HÓA
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0913133811
0919067233
01669090422

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
80 XE KHÁCH LÝ THẢO
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0912276946
01667225597

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
81 XE KHÁCH QUANG THU - QUANG TÂM
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0948302568
0932204668

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
82 XE KHÁCH TUÂN YẾN
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0975614900
2 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
83 XE KHÁCH TÙNG ANH
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0985905919
(04) 38641467

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
84 XE KHÁCH TƯỜNG THOA
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373 893106
0903252892

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
85 XE KHÁCH THẠO HOÀI
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0969838111
0986422444

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
86 XE KHÁCH THẮNG THANH
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373 504222
0975070555
0968610555
0974877555

4 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
87 XE KHÁCH TRUNG HÀ
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0972821699
0982560148

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
88 XE KHÁCH VÂN ANH LIMOUSINE
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
0911866565
0911866556

6 chuyến/ngày
 • Limousine 9 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
89 XE KHÁCH ANH HÀO
Tuyến: Hà Nội – Thanh Hóa
02373896896
02373867139
0976733733

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 

Thông tin tuyến đường Hà Nội – Thanh Hóa

Hà Nội
Thanh Hóa
Lộ trình dài nhất / Ngắn nhất:
240 km / 150 km
Khởi hành sớm nhất / Muộn nhất:
0:15 / 23:15
Thời gian hành trình dài nhất/Ngắn nhất:
7 giờ  / 2 giờ 30 phút
Giá vé cao nhất / Thấp nhất :
200 000 vnđ/vé / 60 000 vnđ/vé

Danh sách các xe khách chạy cùng tuyến Hà Nội – Thanh Hóa

Danh sách vé xe khách chạy tuyến Hà Nội đi Thanh Hóa

 
bán vé máy bay - xe hoàng long - săn vé máy bay, đặt mua máy lọc nước ion kiềm, LYHAI Group xây nhà trọn gói toàn quốc
1900 6786
1900 6597