Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách

Danh sách vé xe khách chạy tuyến TP Hồ Chí Minh đi Bình Định

 
 
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
1900 6067
02838386852
02633585858

4 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • có nước uống
 • có điều hòa
 • có chăn đắp
2 XE KHÁCH THUẬN THẢO
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0573820303
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
3 XE KHÁCH QUỐC PHONG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02838996699
0966013333

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 41 chỗ
 • Có nước
 • Có điều hòa
4 XE KHÁCH BÌNH MINH
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0913475853
0914217477

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bao ăn
5 XE KHÁCH THANH HƯƠNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0905169955
0935440768

1 chuyến/ngày
 • Xe Giường nằm 46 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
6 XE KHÁCH THÀNH LONG - BÌNH ĐỊNH
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02562201468
0904780615

1 chuyến/ngày
 • Xe Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
7 XE KHÁCH THÀNH NHÂN
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0977555009
0905862011
0986789345

1 chuyến/ngày
 • Xe Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
8 XE KHÁCH HÙNG NGA
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0913475954
0906451313

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
9 XE KHÁCH NGỌC ĐỨC
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02563505364
02563855128

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước
 • Có điều hòa
10 XE KHÁCH DANH THÚY
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0988829064
0948087140

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bao ăn
11 XE KHÁCH NGỌC MINH
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0913499397
0913448800

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
12 XE KHÁCH NGỌC PHI
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
01682804511
01645729846

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước
 • Có điều hòa
13 XE KHÁCH ĐẠT THÀNH
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0974340111
02562467859

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
14 XE KHÁCH NGỌC THƯƠNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0902391009
1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước
 • Có điều hòa
15 XE KHÁCH PHÙ MỸ
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0913455309
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
16 XE KHÁCH PHỤNG HÒA
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0914067467
0935633779

1 chuyến/ngày
 • Có giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
17 XE KHÁCH PHỤNG HƯỜNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0918391815
0934799983

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước
 • Có điều hòa
18 XE KHÁCH DŨNG NGA
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0914089074
1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
19 XE KHÁCH GIA VỸ
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02563868379
0913416941

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
20 XE KHÁCH LAN ANH
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02563852355
02563752335

2 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
21 XE KHÁCH LỘC HƯƠNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02563818363
0905611222

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
22 XE KHÁCH MẠNH HÙNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0982778074
2 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có ăn
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
23 XE KHÁCH MINH CHÁNH
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0913475853
0914217477

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
24 XE KHÁCH BẢY VINH
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0986426711
02563831570

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
25 XE KHÁCH BẢY TÀU
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0934868745
0977949477

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bao ăn
26 XE KHÁCH BA ĐÀM
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02563682222
02562245141

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
27 XE KHÁCH XUÂN PHÚC
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02563839296
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
28 XE KHÁCH XUÂN PHÚC
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02563839296
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
29 XE KHÁCH MƯỜI TRANG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02563835980
0914035286

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
30 XE KHÁCH MỸ THANH
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0913441943
1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
31 XE KHÁCH HOA NHO
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02563865821
1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
32 XE KHÁCH HOÀNG DŨNG - QUY NHƠN
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0905291152
2 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
33 XE KHÁCH YẾN VÂN
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0914216763
02835113591

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
34 XE KHÁCH CƯỜNG MẠNH
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02563831296
0902970005

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
35 XE KHÁCH CÚC DŨNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0983475997
0905129675
02563835667

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
36 XE KHÁCH CƯ TOÀN
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0944400200
0935003777

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có ăn uống
 • Có điều hòa
37 XE KHÁCH HOA CHÂU
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0919003327
1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
38 XE KHÁCH HIỀN HẬU
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0913417087
0919424622

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế nằm 40 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
39 XE KHÁCH MƯỜI PHƯỢNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0902022334
0919376708

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
40 XE KHÁCH SÁU CHƯƠNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02563758286
0982992444
0977071702

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
41 XE KHÁCH PHƯƠNG THẢO
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0976642467
0903191950
0935901747

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
42 XE KHÁCH XUÂN QUANG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0946027779
0935989857

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
43 XE KHÁCH TUẤN NGUYÊN
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0903022334
0984335557

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
44 XE KHÁCH TÂN SINH
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02563650500
0979778215

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
45 XE KHÁCH THẢO NGUYÊN
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02563865557
02563565755

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
46 XE KHÁCH HOA CÔNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02563835149
0982532646
0982536156

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
47 XE KHÁCH HOA CÔNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02563835149
0982532646
0982536156

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
48 XE KHÁCH TRỌNG THỦY
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02563861805
0913426855

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
49 XE KHÁCH XUÂN HUY
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0918152452
0978134499

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
50 XE KHÁCH QUANG THẮNG - HỒ CHÍ MINH
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
0918030702
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
51 XE KHÁCH THU PHƯƠNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Bình Định
02563865494
0919668735

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 

Thông tin tuyến đường TP Hồ Chí Minh – Bình Định

TP Hồ Chí Minh
Bình Định
 
 
Lộ trình dài nhất / Ngắn nhất:
750 km / 617 km
 
 
Khởi hành sớm nhất / Muộn nhất:
05:30 / 20:00
 
 
Thời gian hành trình dài nhất/Ngắn nhất:
24 giờ  / 11 giờ
 
 
Giá vé cao nhất / Thấp nhất :
350 000 vnđ/vé / 240 000 vnđ/vé
 
 

Danh sách vé xe khách chạy tuyến TP Hồ Chí Minh đi Bình Định

 
bán vé máy bay - xe hoàng long - săn vé máy bay, đặt mua máy lọc nước ion kiềm, LYHAI Group xây nhà trọn gói toàn quốc
1900 6786
1900 6597