Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Số khách

Danh sách vé xe khách chạy tuyến TP Hồ Chí Minh đi Đắk Lắk

 
 
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH MAI LINH EXPRESS
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
02839292929
0985292929

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
2 XE KHÁCH TIẾN OANH
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0905882082
02838110779
0903515330

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước
 • Có điều hòa
3 XE KHÁCH KUMHO SAMCO
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
02835114648
4 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • có điều hòa
 • có nước uống
4 XE KHÁCH VIỆT TÂN PHÁT
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
02835118888
0913486363

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
5 NHÀ XE ANH KHOA
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0969523377
0909108969

4 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
6 XE KHÁCH HOÀNG QUÝ
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
05003787070
0914041006

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
7 XE KHÁCH HỒNG HẢI
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
02693888555
02835111555

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 38 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
8 XE KHÁCH THANH KHUÊ
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
05003957957
1 chuyến/ngày
 • Xe Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
9 XE KHÁCH THANH TÙNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
05003870965
2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 44 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
10 XE KHÁCH THAO LAN
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
02838498498
0983573573
0985573573

1 chuyến/ngày
 • Xe Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
11 XE KHÁCH THU ĐỨC
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
05003815815
3 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 42 chỗ 2 tầng
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
12 XE KHÁCH NĂM THÙY
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
05003816816
0914332979

3 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
13 XE KHÁCH NGỌC ÁNH ĐĂK LĂK
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0975949969
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
14 XE KHÁCH NGỌC ĐƯỜNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0909044522
1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước
 • Có điều hòa
15 XE KHÁCH TRƯỜNG SƠN-ĐẮK LẮK
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
05003936666
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Chăn đắp
16 XE KHÁCH TÂN QUÝ
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0936222444
0984333666
0985521521

1 chuyến/ngày
 • Xe Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
17 XE KHÁCH TÂY NGUYÊN
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0982878889
1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
18 XE KHÁCH PHƯỚC HƯNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0592471669
0905742323

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
19 XE KHÁCH NHẬT TÂN
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0914248472
0964678678

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước
 • Có điều hòa
20 XE KHÁCH HUY HOÀNG ĐẠI PHÁT - ĐẮK LẮK
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
05003636777
05003820820

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
21 XE KHÁCH KIM ANH
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
05002484848
0905997755

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
22 XE KHÁCH KIM ANH
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
05002484848
0905997755

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
23 XE KHÁCH PHƯƠNG HỒNG TRANG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0935887171
0986668554

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
24 XE KHÁCH QUANG DANH
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
05003633633
1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước
 • Có điều hòa
25 XE KHÁCH KRÔNG BÔNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0973469469
1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
26 XE KHÁCH KRÔNG NĂNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0984333666
0936222444

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
27 XE KHÁCH DUNG NGHĨA
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
05003890890
05003811888

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
28 XE KHÁCH LẠC THIỆN
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0984959565
0909576522

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
29 XE KHÁCH LẮK
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0909576522
1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
30 XE KHÁCH LÂM NHI
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0907175180
0909028038
0903915346

2 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
31 XE KHÁCH LỮ GIA
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
05002466477
0906766080

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
32 XE KHÁCH TƯ THẢO
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0976555777
1 chuyến/ngày
 • Xe Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
33 XE KHÁCH CHÍ TÂM
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0984770775
0905940949

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Có khăn lạnh
34
35 XE KHÁCH NAM HOA
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
05003521674
0935191747

1 chuyến/ngày
 • Xe 40 chỗ giường nằm
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
36 XE KHÁCH QUYẾT THẮNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0914442338
0983112105

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
37 XE KHÁCH 2 HÙNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
02838991607
02838984442

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
38 XE KHÁCH HÒA LIÊM
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0919832222
2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
39 XE KHÁCH CƯỜNG NY
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0982771886
0972908908

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
40 XE KHÁCH HIỆP TRANG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
05003919293
05003854089

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
41 XE KHÁCH LIÊN MINH
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0905053786
0905794040

9 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
42 XE KHÁCH ĐÔNG BẮC
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0909561662
2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
43 NHÀ XE THIỆN NGA
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0914090260
0905196950

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
44 XE KHÁCH THANH TRÂN
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0500624303
0913478398
0984192199
0979277277

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 - 44 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
45 XE KHÁCH ANH THẮNG - ĐẮK LẮK
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0503858286
0905858286

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
46 XE KHÁCH THẢO LAN
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
05003573573
05003554554
0985573573

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
47 XE KHÁCH KUMHO
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0838338180
0838338190
0835112112
05003999898

4 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 - 45 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
48 CÔNG TY TNHH MTV THÀNH DANH
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
05002484848
0975748748

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
49
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
50 CÔNG TY TNHH TM VÀ VT ANH KHOA
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
055117211
050848484

3 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
51 CÔNG TY VTHK CAO NGUYÊN
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
05003865313
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
52 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HAI HÙNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0947085775
02623665665

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
53 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HAI HÙNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
0947085775
02623665665

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
54 HTX QUANG TRUNG
Tuyến: TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk
05003665665
05003816816

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 

Thông tin tuyến đường TP Hồ Chí Minh – Đắk Lắk

TP Hồ Chí Minh
Đắk Lắk
 
 
Lộ trình dài nhất / Ngắn nhất:
572 km / 328 km
 
 
Khởi hành sớm nhất / Muộn nhất:
4:45 / 22:00
 
 
Thời gian hành trình dài nhất/Ngắn nhất:
12 giờ  / 7 giờ
 
 
Giá vé cao nhất / Thấp nhất :
350 000 vnđ/vé / 150 000 vnđ/vé
 
 
bán vé máy bay - xe hoàng long - săn vé máy bay, đặt mua máy lọc nước ion kiềm, LYHAI Group xây nhà trọn gói toàn quốc
1900 6786
1900 6597